Daty Wielkanocy 2011 - 2050

Rok

Wielkanoc w Kościele Rzymsko-Katolickim

Wielkanoc Kościele Prawosławnym i Greko-Katolickim (Unickim)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

24 kwietnia
08 kwietnia
31 marca
20 kwietnia
05 kwietnia
27 marca
16 kwietnia
01 kwietnia
21 kwietnia
12 kwietnia

24 kwietnia
15 kwietnia
05 maja
20 kwietnia
12 kwietnia
01 maja
16 kwietnia
08 kwietnia
28 kwietnia
19 kwietnia

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

04 kwietnia
17 kwietnia
09 kwietnia
31 marca
20 kwietnia
05 kwietnia
28 marca
16 kwietnia
01 kwietnia
21 kwietnia

02 maja
24 kwietnia
16 kwietnia
05 maja
20 kwietnia
12 kwietnia
02 maja
16 kwietnia
08 kwietnia
28 kwietnia

2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

13 kwietnia
28 marca
17 kwietnia
09 kwietnia
25 marca
13 kwietnia
05 kwietnia
25 kwietnia
10 kwietnia
01 kwietnia

13 kwietnia
02 maja
24 kwietnia
09 kwietnia
29 kwietnia
20 kwietnia
05 kwietnia
25 kwietnia
17 kwietnia
06 maja

2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

21 kwietnia
06 kwietnia
09 marca
17 kwietnia
09 kwietnia
25 marca
14 kwietnia
05 kwietnia
18 kwietnia
10 kwietnia

21 kwietnia
13 kwietnia
03 maja
24 kwietnia
09 kwietnia
29 kwietnia
21 kwietnia
05 kwietnia
25 kwietnia
17 kwietnia